Politie PTSS

PTSS bij de Nationale Politie

Als diender met een erkende beroepsziekte PTSS loop je nogal eens tegen wat problemen aan. Dat kan uiteraard gebeuren. Het fenomeen is klaarblijkelijk binnen politieland redelijk nieuw dus de procedures hoe men er binnen de organisatie mee om moet gaan zullen nog ontwikkeld moeten worden. Echter bevreemd het mij als ik op internet een script tegenkomen uit handen van Renske Boekhout waar dus tot op de dag nog niks mee is gedaan…

Renske schreef in 2016 een verkennend en adviserende scriptie naar hoe de Nationale Politie vanuit een publieke waarde-perspectief haar aanpak omtrent psychosociale gezondheid en in het bijzonder PTSS kon verbeteren, met een focus op organisatie-inbedding en preventie. Met toestemming van Renske Boekhout stel ik hierbij haar scriptie ter beschikking.

Renske Boekhout – PTSS bij de Nationale Politie