Politie PTSS

#PolitiePTSS – ingebrekestelling

Helaas kan ik het niet mooier maken dan het is. De Nationale Politie laat (in de meeste gevallen) verstek gaan bij het uitbetalen van declaraties van (ex)collega’s die de erkende beroepsziekte posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben. Het opmaken van dit document heeft wat energie gekost maar ik wil graag voor de “lotgenoten” die ook tegen dit probleem aanlopen een document beschikbaar stellen waarmee zij de Nationale Politie in gebreke kunnen stellen bij het nalaten van het nemen van een voor bezwaar vatbare beslissing omtrent de reeds ingezonden declaratie.

Voorbeeld ingebrekestelling